ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

การประกันอัคคีภัย คือ การประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความ คุ้มครองแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” กล่าวคือ ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้น ส่วนการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งได้รับความเสียหายทางกายภาพโดยอุบัติเหตุใด ๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย การประกันภัยทรัพย์สินมีอะไรบ้าง บ้านอยู่อาศัย อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียนโรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ฯลฯ ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักร สต็อกสินค้า ประเภทของการประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน การประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย การประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบธุรกิจ การประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ความคุ้มครองเบื้องต้นประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ภายในบ้าน […]