New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์มีใจความสำคัญสรุป ดังนี้ 1. คำนิยาม  บริบทของการคุ้มครอง ฉ้อฉลประกันภัย หมายถึง การเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้อง รวมถึงการเจตนาทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย ตัวอย่างเช่น การทำใบรับรองแพทย์ปลอมเกี่ยวกับโรคโควิค-19 ส่งใบรับรองแพทย์ดังกล่าวให้ผู้อื่นนำไปเคลมเงินประกันภัย  มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ การบริการด้านการแพทย์ การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Per Confinement)การนับระยะเวลาการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาลแต่ละครั้งและให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล ไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม จากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล ครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย เช่น ก ผ่าตัดเต้านม แบบผู้ป่วยใน วันที่ 30 มี.ค. (ระยะเวลา […]

โรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI )

  อายุรับประกันภัย :  7 ปี – 65 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 80 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 79 ปี   การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก) จุดเด่น ครอบคลุมโรคร้ายแรงถึง 4 กลุ่ม 35 โรค! รับทันที 100 % เมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คุ้มครองสูงสุด 400 % หยุดจ่ายเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เมื่อรับผลประโยชน์ครั้งที่ 1 แต่ยังได้รับความคุ้มครองสำหรับ กลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออีก 10 ปี โดยรับผลประโยชน์กลุ่มละครั้ง   ความคุ้มครองของกลุ่มของโรคร้ายแรงที่มีการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยเนื่องจากการเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีรายชื่อโรคนั้นอยู่จะสิ้นสุดลงโดยผู้เอาประกันภัยยังได้รับความคุ้มครองในโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคร้ายแรงกลุ่มอื่น ๆ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดตามสัญญาเพิ่มเติมนี้รวมไม่เกิน 4 ครั้งและสูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้โดยผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละกลุ่มของโรคร้ายแรงเท่ากับ […]

เปรียบเทียบความคุ้มครองประกันสุขภาพเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า และ D Health

วันนี้ใครกำลังมองหาประกันสุขภาพดีๆ สักแผนไว้คุ้มครองและช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แสนจะแพงเมื่อเข้าโรงพยาบาล แต่ก็อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้สักทีเพราะแผนไหนก็ดูคุ้มค่าไปหมด ทั้งสองแผนนั้นความคุ้มครองแทบจะเหมือนกัน แต่ก็มีบางอย่างต่างกัน เช่น วงเงินค่ารักษา ลองมาดูความแตกต่างว่าแผนไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรา โดยเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของแผนที่มีลูกค้าสนใจมากที่สุดคือ แผน “เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า” และแผนสุขภาพ “D Health (ดีเฮลท์)” แบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้ ค่าห้อง / ค่าอาหาร / ค่าบริการพยาบาล (ต่างกัน) เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า หมวดค่าห้อง/ค่าอาหาร ฯลฯ จะได้สูงสุด 4,000 บาท สูงสุด 120 วัน และห้องไอซียู 8,000 บาท สูงสุด 7 วัน (โดยวงเงินนี้แยกกับค่ารักษาเหมาจ่ายตามแผน) ว้าวๆ ไปเลย D Health ค่าห้อง/ค่าอาหาร ฯลฯ เหมาจ่ายตามจริงของห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลนั้นๆ สูงสุด 180 วันต่อครั้ง และห้องไอซียู สูงสุด 60 วันต่อครั้ง […]

โรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care)

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 81 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 80 ปี   การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก) จุดเด่น เลือกกลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวลได้ตามความต้องการมากถึง 6 กลุ่ม เลือกแผนความคุ้มครองระยะโรคร้ายได้เอง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อเนื่องจนถึงระยะรุนแรง หรือระยะรุนแรงเพียงอย่างเดียว แบบ 1 ระยะรุนแรง คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย แบบ 2 ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ผลประโยชน์ความคุ้มครองระยะเริ่มต้น สูงสุด 100% ของทุนประกันภัย และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยความคุ้มครองที่จ่ายไปแล้วในระยะเริ่มต้น (ถ้ามี) คุ้มครอง 5 กลุ่มโรคร้ายแรง และ กลุ่มโรคยอดฮิต กลุ่มโรคร้ายแรง […]

ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน เมืองไทย ยูแอล พลัส (UL Plus)

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 75 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปีหรือ ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอจะชำระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 99 ปีหรือ ตามความต้องการของลูกค้า   การชำระเบี้ย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน   ผลประโยชน์การเสียชีวิต : ได้รับเงินเท่ากับ ทุนประกัน + มูลค่าการลงทุน การเก็บเงินหรือลงทุนอย่างอื่นอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าประกัน แต่จะมีกี่คนที่มีวินัยในการเก็บเงินหรือลงทุนเองอย่างสม่ำเสมอ? ประกันชีวิตควบคู่การลงทุนคืออะไร ? ปกติแล้วการทำประกันชีวิตสามัญแบบตลอดชีพหรือออมทรัพย์ ลูกค้าจะเห็นตารางผลประโยชน์แน่นอนว่าจะได้เงินคืนปีละเท่าไหร่ มีเงินคืนแบบไหนบ้าง และเมื่อครบสัญญาจะไดเงินก้อนกี่บาท แต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่า เบี้ยประกันที่จ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แตกต่างกับประกันชีวิตควบคู่การลงทุนที่แจกแจงค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันและสัดส่วนของเงินที่นำไปลงทุน อีกทั้งลูกค้ายังได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงกว่า และได้ความคุ้มครองที่มากกว่าด้วย ประกันชีวิตควบการลงทุน เมืองไทย ยูแอล พลัส (UL Plus) มีรูปแบบยังไง? เมืองไทย […]

1 2 3 48