บทความประกัน

               บทความนี้เเป็นความรู้เกี่ยวกับประกันและการงทุน โดยเกิดจากผมชอบอ่านเรื่องราววิธีการออมเงินจากหนังสือหรือบนเว็บไซต์ เพื่อเป็นแนวทางในการออมเงิน เก็บเงิน ต่อยอดด้วยการลงทุน และผมก็ได้ฝึกเขียนบทความมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วในบล๊อกของตัวเอง จึงได้นำความรู้ที่ได้ หรือแนวคิดที่เป็นประโยชน์มาเรียบเรียงใหม่ตามความเข้าใจของตัวเอง เพื่อย้ำเตือนตัวเองว่าเป้าหมายของเราคือการออมเงินเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง

               หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาอ่านไม่มากก็น้อยนะครับ และหากบทความนี้มีข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับ