ถ้าทุกคนได้ติดตาม “สุดยอดเทคนิควางแผนการเงิน (สามเหลี่ยมทางการเงิน)” มาก่อนแล้วและทำตามขั้นตอนที่ 1-2 ได้อย่างสม่ำเสมอ วันนี้จะพาทุกคนก้าวขึ้นมาอีกขั้นในขั้นตอนที่ 3 นั้นก็คือ เรื่องการลงทุน (สุดยอดเทคนิควางแผนการเงิน)

การลงทุน คือการที่เรานำเงินของเราหรือจ่ายเงินเพื่อทำอะไรบ้างอย่างแล้วได้ผลตอบแทนกลับมาซึ่งแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 แบบคือ

 • การลงทุนที่แท้จริง เช่น การเปิดร้านการแฟ การเปิดบริษัท การสร้างสินค้าเพื่อมาขาย
 • การลงทุนทางการเงิน เช่น ซื้อผลิตภัณ์ทางการเงิน ซื้อประกัน ซื้อกองทุนรวม หุ้น ตราสารหนี้ การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินจะเรียกว่า “ตราสารการเงิน” เช่น
  • ตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ (แสดงความเป็นเจ้าของ)
  • ตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบ้าน หุ้นกู้ (ผู้ถือเป็นเจ้าหนี้)
  • ตราสารหนี้ระยะสั้นในตลาดเงิน เช่น ตั๋วเงินคลัง
  • หลักทรัพย์อนุพันธ์ เข่น ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือ วอร์เรนท์
  • กองทุนรวม

ตลาดการเงิน (Money Market)

เป็นแหล่งกลางเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินข้างต้น เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารหนี้ เสมือนเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ที่ต้องการใช้เงินลงทุนและผู้ที่ต้องการจะลงทุน โดยตลาดเงินแบ่งออกเป็น

 • ตลาดแรก เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเรียกว่า Initital Public Offering (IPO) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงหรือนักลงทุนรายใดรายหนึ่ง เช่นสถานบันการเงินเรียกว่า PP (Private Placement)
 • ตลาดรอง (Secondary Market) เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่นักลงทุนสามารถซื้อขายกันเองได้หลักจากที่ได้ซื้อขายจกตลาดแรกมาแล้ว

ตัวอย่างตลาดการเงิน

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
 • ตลาดตราสารหนี้ (BEX) หรือ (TBX)
 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

รวมซีรีย์บทความการลงทุน

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713