ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารให้พร้อม 

 • บัตรประชาชน (เพื่อดูเลขหลังบัตร)
 • เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน (ทวิ 50) ทุกช่องทางรายได้
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท
 • จำนวนภาษีที่ถูกหักไว้ของแต่ละช่องทางรายได้
 • รายการลดหย่อนส่วนตัว เช่น คู่สมรส, บิดา มารดา, ผู้พิการ, ค่าคลอดบุตร
 • เอกสารค่าลดหย่อน เช่น เบี้ยประกัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนรวม (SSF/RMF) อื่นๆ

ขอแนะนำว่าให้ทำตาราง Excel และนำรายได้ทั้งหมด และค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ไปเติมก่อนเพราะบางท่านอาจจะมีหลายได้หลายแหล่ง ในแบบฟอร์มกรอกรายได้ของสรรพากรจะให้กรอกรายได้รวม ถ้าเป็นตัวเลขที่ไม่ลงตัว เช่น บริษัทแรกรายได้ 567,890 บริษัทที่ 2 มีรายได้ 123,000 บาท ถ้ากดบวกเองในเครื่องคิดเลขอาจจะกดผิดได้

สำหรับค่าลดหย่อนก็ให้รวมด้วยเหมือนกัน เช่น บางท่านอาจจะมีประกันชีวิตหลายเล่มก็ต้องนำมารวมกันเป็นยอดเดียว เพราะฉะนั้นเติมตัวเลขใน Excel และรวมค่าออกมาจะชัวร์กว่า

ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันตัวตนและตรวจสอบข้อมูล

 • หลังจากที่เตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เข้าไปเว็บไซต์ของ สรรพากร เลือก  “ยื่นออนไลน์”  หน้าเว็บจะแสดงระบบ E-FILING เพื่อให้กรอกข้อมูล เลือก “ยื่นแบบออนไลน์”

 • กรอกข้อมูลเข้าใช้งาน โดยหมายเลขผู้ใช้คือ “เลขประจำตัวประชาชน” และรหัสผ่าน ถ้าจำระหัสผ่านไม่ได้ให้กด “ลืมรหัสผ่าน”

 • ยืนยันตัวตนอีกรอบโดยกด “ขอรหัส OTP” ระบบจะส่งไปเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับสรรพากร 

 • เลือกยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอาชีพของเรา โดยตัวอย่างนี้จะเป็นการยื่นแบบ  “ภ.ง.ด. 90/91”  เป็นการยื่นภาษีของคนที่ทำงานมีรายได้ประจำจากเงินเดือน 40(1) และ คนที่มีรายได้จากค่าคอมมิชชั่น 40(2) 

 • หลังจากเลือกยื่นแบบแล้วจะมีให้กรอก “Laser ID หลังบัตรประชาชน”
  • ถ้าเรากรอก Laser ID และ “ตรวจสอบข้อมูล” ระบบจะถึงข้อมูลบางส่วนมาให้ เช่น เบี้ยประกันที่บริษัทประกันส่งให้สรรพากร หรือ เงินบริจาค
  • ถ้าเราเลือก “ไม่ต้องการ” จะเป็นการกรอกข้อมูลเอง

 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ยื่นภาษี

 • ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ของผู้ยื่น
 • เลือกสถานภาพผู้ยื่นภาษีว่าต้องการยื่นร่วมกับคู่สมรสหรือว่ายื่นแยก

 

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลเงินได้

ขั้นตอนที่ 5 กรอกค่าลดหย่อน

 • เติมรายการลดหย่อนที่เรามีโดยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
  • กลุ่ม 1 ค่าลดลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
  • กลุ่ม 2 ค่าลดหย่อน/ ยกเว้น ด้านการออมและการลงทุน
  • กลุ่ม 3 ค่าลดหย่อน/ ยกเว้น จากสินทรัพย์และมาตรการนโยบายของรัฐ
  • กลุ่ม 4 เงินบริจาค

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูล

 • หลังจากที่กรอกข้อมูลเงินได้และค่าลดหย่อนทั้งหมดแล้วระบบจะคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือเงินภาษีที่บริษัทหักไว้เกินคืนมา ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
 • สามารถเลือกจ่ายภาษีแบบผ่อนชำระได้ โดยจะผ่อนได้สูงสุด 3 เดือน ระบบจะคำนวณให้เลยว่าต้องจ่ายครั้งละเท่าไหร่ ทุกวันที่ไหนบ้าง

ขั้นตอนที่ 7 ยืนยันการยื่นแบบ

 • ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการยืนยันการยื่นแบบจะออกมาเป็นเอกสาร “แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90”  ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการยื่นแบบ

 • ตรวจสอบรายละเอียดและจ่ายภาษีงวดแรกในช่องทางที่เราสะดวกได้เลยโดยจ่ายช้าสุดวันที่ “8 เมษายน 2565” 
 • ถ้ายังไม่สะดวกจ่ายภาษีตอนนี้สามารถกลับมาจ่านทีหลังได้โดยเข้าระบบเหมือนขั้นตอน 1-2 และเลือกเมนู “ชำระภาษี”
 • หากต้องการดูเอกสาร “แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90”  สามารถเข้ามาดูอีกครั้งได้โดยเข้าระบบเหมือนขั้นตอน 1-2 และเลือกเมนู “ตรวจสอบผลการยื่นแบบ” 

วางแผนลดหย่อนภาษีด้วยประกันสะสมทรัพย์และสุขภาพ