ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารให้พร้อม 

 • บัตรประชาชน (เพื่อดูเลขหลังบัตร)
 • เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน (ทวิ 50)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท
 • จำนวนภาษีที่ถูกหักไว้
 • รายการลดหย่อนส่วนตัว เช่น คู่สมรส, บิดา มารดา, ผู้พิการ, ค่าคลอดบุตร
 • เอกสารค่าลดหย่อน เช่น เบี้ยประกัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนรวม (SSF/RMF) อื่นๆ

ขอแนะนำว่าให้ทำตาราง Excel และนำรายได้ทั้งหมด และค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ไปเติมก่อนเพราะบางท่านอาจจะมีหลายได้หลายแหล่ง ในแบบฟอร์มกรอกรายได้ของสรรพากรจะให้กรอกรายได้รวม ถ้าเป็นตัวเลขที่ไม่ลงตัว เช่น บริษัทแรกรายได้ 567,890 บริษัทที่ 2 มีรายได้ 123,000 บาท ถ้ากดบวกเองในเครื่องคิดเลขอาจจะกดผิดได้

สำหรับค่าลดหย่อนก็ให้รวมด้วยเหมือนกัน เช่น บางท่านอาจจะมีประกันชีวิตหลายเล่มก็ต้องนำมารวมกันเป็นยอดเดียว เพราะฉะนั้นเติมตัวเลขใน Excel และรวมค่าออกมาจะชัวร์กว่า

ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันตัวตนและตรวจสอบข้อมูล

 • หลังจากที่เตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เข้าไปเว็บไซต์ของ สรรพากร เลือก  “ยื่นออนไลน์”  หน้าเว็บจะแสดงระบบ E-FILING เพื่อให้กรอกข้อมูล เลือก “ยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90/91”

 • กรอกข้อมูลเข้าใช้งาน โดยหมายเลขผู้ใช้คือ “เลขประจำตัวประชาชน” และรหัสผ่าน ถ้าจำระหัสผ่านไม่ได้ให้กด “ลืมรหัสผ่าน”

กรอก “Laser ID หลังบัตร” และ  “เบอร์โทรศัพท์มือถือ” เพื่อรับ OTP

 • ระบบจะดึงข้อมูลในระบบจากที่เรายินยอมให้บริษัทประกันที่เราซื้อส่งข้อมูลให้กับสรรพากร ค่าบริจาค ประกันสังคมที่จ่ายมาแสดง ถ้าตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกับที่เราได้เตรียมไว้ เช่น เบี้ยประกันรวม กด “ใช้ช้อมูลเพื่อยื่นแบบ” หรือถ้าไม่ตรงก็สามารถกดได้เหมือนกันแล้วค่อยไปแก้ทีหลัง
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล, ที่อยู่ “เลือกทำรายการต่อไป”

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลสถานภาพผู้ยื่นภาษี

 • ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ของผู้ยื่น
 • เลือกสถานภาพผู้ยื่นภาษีว่าต้องการยื่นร่วมกับคู่สมรสหรือว่ายื่นแยก

ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเภทเงินได้และค่าลดหย่อน

ขั้นตอนที่ 5 บันทึกเงินได้

 • นำเงินได้ที่รวมทั้งหมดของแต่ละประเภทและภาษีที่ที่ให้เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 มาเติม ตัวอย่าง บางท่านอาจะมีหลายได้จาก เงินเดือน ก็จะเป็นประเภท 40(1) รายได้จากค่าคอมมิชชั่นก็จะเป็นประเภท 40(2) ตามที่เลือกในขั้นตอนที่ 4 และกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท

ขั้นตอนที่ 6 บันทึกลดหย่อน

 • เติมรายการลดหย่อนและยกเว้นที่เลือกไว้ในข้อ 4 ถ้ามีส่วนไหนเพิ่มและเราไม่ได้เลือกก็กลับไปแก้ไขได้ในเมนู “เลือกเงินได้/ลดหย่อน”
 • ข้อมูลเบี้ยประกันที่เรายินยอมให้บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ ส่งให้สรรพากรก็จะแสดงให้อัติโนมัต ถ้าข้อไหนไม่ถูกต้องก็แก้ไขได้

ขั้นตอนที่ 7 คำนวณภาษี

 • หลังจากที่กรอกข้อมูลเงินได้และค่าลดหย่อนทั้งหมดแล้วระบบจะคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือเงินภาษีที่บริษัทหักไว้เกินคืนมา ให้ลองตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยไล่เรียงตั้งแต่ ข้อ 1 เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย ไปจนถึงข้อ 25 ว่าแต่ละข้อเมื่อบวกลบแล้วตัวเลขตรงหรือไม่

ตรวจสอบข้อมูล

 • หลังจากกรอกข้อมูลเงินได้ ค่าลดหย่อนและตรวจสอบแล้วถูกต้องก็กดยืนยันการยื่นภาษีได้เลย ในหน้านี้จะสรุปว่าเราจะต้อง “จ่ายภาษีเพิ่ม” หรือ “ได้เงินภาษีคืน”
 • ถ้าใครต้องการภาษีเพิ่มก็สามารถเลือกแบ่งจ่ายแบบ 0% 3 เดือนได้ โดยไม่ต้องแนบเอกสารอะไร
 • ถ้าใครได้เงินภาษีที่ถูกหักเกินไว้คืน ก็นำเอกสารที่ให้เตรียมไว้ในข้อ 1 ส่งเข้าระบบได้เลย  ตัวผมเองต้องจ่ายเพิ่มเลยไม่มีรีวิวขั้นตอนนี้

วางแผนลดหย่อนภาษีด้วยประกันสะสมทรัพย์และสุขภาพ