วันนี้ใครกำลังมองหาประกันสุขภาพดีๆ สักแผนไว้คุ้มครองและช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แสนจะแพงเมื่อเข้าโรงพยาบาล แต่ก็อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้สักทีเพราะแผนไหนก็ดูคุ้มค่าไปหมด ทั้งสองแผนนั้นความคุ้มครองแทบจะเหมือนกัน แต่ก็มีบางอย่างต่างกัน เช่น วงเงินค่ารักษา ลองมาดูความแตกต่างว่าแผนไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรา โดยเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของแผนที่มีลูกค้าสนใจมากที่สุดคือ แผน “เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า” และแผนสุขภาพ “D Health (ดีเฮลท์)” แบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้

ค่าห้อง / ค่าอาหาร / ค่าบริการพยาบาล (ต่างกัน)

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า
   • หมวดค่าห้อง/ค่าอาหาร ฯลฯ จะได้สูงสุด 4,000 บาท สูงสุด 120 วัน และห้องไอซียู 8,000 บาท สูงสุด 7 วัน (โดยวงเงินนี้แยกกับค่ารักษาเหมาจ่ายตามแผน) ว้าวๆ ไปเลย
  • D Health
   • ค่าห้อง/ค่าอาหาร ฯลฯ เหมาจ่ายตามจริงของห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลนั้นๆ สูงสุด 180 วันต่อครั้ง และห้องไอซียู สูงสุด 60 วันต่อครั้ง รวมอยู่กับวงเงินตามวงเงินแผนที่เลือก 1 ล้านหรือ 5 ล้านบาท  กรณีห้องพักเดี่ยวของโรงพยาบาลนั้นๆ เต็มสามารถอัพเกรดเป็นห้องที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ตัวอย่างราคาห้องเดี่ยว
    • โรงพยาบาลบำรุงราฎร์         12,850 บาท
    • โรงพยาบาลกรุงเทพ             11,300 บาท
    • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  9,110 บาท
    • โรงพยาบาล บีเอ็นเอช            9,100 บาท
    • โรงพยาบาลพญาไท 2            7,375 บาท
    • โรพยาบาลปิยเวท                   5,760 บาท
    • โรงพยาบาลเปาโล                  5,450 บาท

ค่ารักษาพยาบาล / ค่าหมอ / ค่าผ่าตัด / ค่าหัตถการ (ต่างกัน)

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า
   • ค่ารักษาเหมาจ่ายตามจริงกรณีรักษา ผู้ป่วยใน ตามวงเงินแผนที่เลือกวงเงิน 500,000 บาท“ต่อครั้ง” (แผน 3) ได้ทั้งการรักษาโรคทั่วไป การผ่าตัด โรคร้ายแรงและโควิด
  • D Health
   • ค่ารักษาเหมาจ่ายตามจริงกรณีรักษา ผู้ป่วยใน ตามวงเงินแผนที่เลือกวงเงิน 5,000,000 บาท “ต่อครั้ง” (แผน 2) ได้ทั้งการรักษาโรคทั่วไป การผ่าตัด โรคร้ายแรงและโควิด

ค่ายากลับบ้าน (ต่างกัน)

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า
   • ค่ายากลับบ้านสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง
  • D Health
   • ค่ายากลับบ้านสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้ง

การปรับเพิ่มเบี้ยประกัน (เหมือนกัน)

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า/D Health
   • เบี้ยประกับปรับเพิ่มขึ้น ทุก 5 ปี ตามช่วงอายุ เช่น 26, 31, 36, 41,46, 51

การรักษาจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน (เหมือนกัน)

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า/D Health
   • เบิกค่ารักษาพยาบาลแบบอุบัติเหตุได้เฉพาะกรณีแอดมิทเป็นผู้ป่วยในเท่านั้นเหมือน D Health สามารถเพิ่มค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุเพิ่มได้ซึ่ง โดยจะได้ค่ารักอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอกแบบต่อเนื่อง ครั้งละ 30,000 บาทและวงเงินความคุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท

การรักษาโรคมะเร็ง / การล้างไต โรคร้ายแรง (เหมือนกัน)

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า/D Health
   • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาโรคมะเร็งแบบเคมีบำบัด รังสีบำบัดแบบ ผู้ป่วยใน (จากที่ได้สอบถามเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่ๆอยู่โรงพยาบาล และเพื่อนที่รักษาเกี่ยวกับมะเร็งมา ถ้าต้องรักษาแบบเคมีบำบัดก็จะต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วซึ่งแผน D Health ก็คุ้มครอง)

การรักษาแบบ Day Case (เหมือนกัน)

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า/D Health
   • เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้การตรวจรักษาไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล บริษัทก็จะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการดังกล่าวต่อไปนี้ โดยเหมือนว่าผู้เอาประกันได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผู้ปวยใน ตามประโยชน์ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครอง สามารถแฟ็กซ์เคลมกรณีผ่าตัดหรือรักษาแบบ Day case ได้เหมือนกับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตามโรคที่บริษัทกำหนด ทั้งแผน เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า และ D Health
    • การสลายนิ่ว
    • การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีด
    • การผ่าตัดต้อกระจก
    • การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด
    • การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด
    • การผ่าตัดหรือเจาะไซนัส
    • การรักษาริดสีดวงทวารโดยดารฉีดยาหรือผูก
    • การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม
    • การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก
    • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินัจฉัยจากอวัยวะใดๆ
    • การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
    • การจัดกระดูกให้เข้าที่
    • การเจาะตับ
    • การเจาะกระดูก
    • การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
    • การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด
    • การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง
    • การขูดมดลูก
    • การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก
    • การรักษา Bartholin’s Cyst
    • การรักษาด้วยรังษีแกมม่า

การรักษาโควิด 19 / แพ้วัคซีนโควิด 19

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า/D Health
   • คุ้มครองค่ารักษาโควิด 19 โดยจะคุ้มครองหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ 14 วันเป็นต้นไป
   • คุ้มครองแพ้วัคซีนโควิด 19 โดยจะคุ้มครองหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ 30 วันเป็นต้นไป

เปรียบเทียบเบี้ยประกัน เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า (แผน 3 : ค่าห้อง 4,000 บาทค่ารักาษเหมาจ่าย 5 แสนบาท) และ D Health (แผน 2 เหมาจ่าย 5 ล้านบาท)

“ฟรี สไลด์เปรียบเทียบแผน”

ถ้าหากดูรายละเอียดแล้วชอบบทความที่ผมเขียน ชอบเนื้อหาที่ได้นำเสนอ เชื่อมั่นในตัวแทน และเชื่อมั่นในการดูแลลูกค้าของผมจากที่รีวิว แต่ยังไม่รู้ว่าแผนไหนดีที่จะเหมาะกับตัวเอง ต้องการวางแผนประกันสุขภาพระยะยาวสามารถติดต่อมาทางเพจหรือว่าไลน์ เพื่อให้ผมช่วยแนะนำหรือวางแผนได้ครับ

   

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook :  Money and Insurance
Line
: https://lin.ee/cAyHd1Q
Website : www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713