เปิดขายแล้ว กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

– เปิดขาย 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563
– ซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 200,000
– เป็นกองทุนที่ลงหุ้นไทยไม่น้อย 65%
– มีระยะเวลาการถืออย่าง10ปี นับจากวันซื้อ
– ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ซื้อปีไหนใช้ลดหย่อนปีนั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกองทุนรวมของ บลจ. ต่างๆ

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713