ประกันอุบัติเหตุ (PA Safety)

เจ็บเล็กเจ็บใหญ่ ยังไงก็รับมือไหว PA Safety
ประกันอุบัติเหตุที่ทำให้คุณสนุกกับทุกจังหวะชีวิตได้เต็มที่ จะเจ็บเล็กเจ็บใหญ่ ก็ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาได้ พร้อมคุ้มครองชีวิตสูงสุด 20,000,000 บาท