ออมทรัพย์ 20/14

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 65 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : 20 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 14 ปี   ทุนประกัน :  200,000 บาท   เบี้ยประกัน : 11,236 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)   เบี้ยประกัน : 11,972 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี) จุดเด่น สำหรับผู้ที่ต้องกาความคุ้มครองระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยน้อย เหมาะสำหรับ ลูกค้นที่ต้องการออมเงิน ลูกค้าที่อยากลดหย่อนภาษี ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศชาย อายุ 35 ปี     เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน สำเนาบัตรประชาชน โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ่ายผ่านบัตรเครดิต […]

1 2