เมืองไทยซุปเปอร์เซฟเวอร์ 25/16

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 65 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : 25 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 16 ปี   ทุนประกัน :  150,000 บาท   เบี้ยประกัน : 14,028.00 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)   เบี้ยประกัน : 14,269.50 บาท/ปี (ชาย อายุ 30 ปี)   เบี้ยประกันออมทรัพย์ที่รู้สึกว่าจ่ายทิ้งไปในวันนี้ จะกลายเป็นเงินสดที่ทำให้เรามี ชีวิตดีๆ ได้อย่างเต็มที่ในอนาคต จุดเด่น รับเงินจ่ายคืนทุกปี รวม 33% และเงินครบกำหนดสัญญา สูงถึง 150% ผลประโยชน์ดี รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 183% ได้เงินคืนทุกปีตลอด 25 ปี […]

เมืองไทย ธนทวี 15/10

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : 15 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 10 ปี จุดเด่น ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง ได้รับความคุ้มครองชีวิต เป็นมรดกให้คนที่คุณรัก สามารถเลือกรับความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงต่างๆ* เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการออมเงินจ่ายเบี้ยแค่ 10 ปี ลูกค้าที่อยากลดหย่อนภาษีระยะสั้นหรือวางแผนเกษียณในช่วง 10 ปี ลูกค้าวัยเกษียณที่ไม่อยากลงทุนในความเสี่ยงสูงประเภทหุ้นหรือตราสารต่างๆ แต่อย่างได้ผลตอบแทนหรือมีเงินคืน เพื่อนำมาใช้ระหว่างสัญญาและได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคาร     เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน สำเนาบัตรประชาชน โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ่ายผ่านบัตรเครดิต ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face ช่องทางการสมัคร/ติดต่อตัวแทน       Q: ใครที่สามารถทำประกันภัย เมืองไทย ธนทวี 15/10 […]

1 2