โครงการ เมืองไทย 101 พลัส

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : 10 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 1 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี (ครั้งเดียว)   ทุนประกัน :   30,000 บาท (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 33,000 บาท)  เบี้ยประกัน : 30,000 บาท/ปี (ชาย อายุ 0-50 ปี)  เบี้ยประกัน : 30,000 บาท/ปี (หญิง อายุ 0-50 ปี) จุดเด่น โอกาสลงทุนในดัชนีระดับโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้ล็อคอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ แต่เปิดโอกาสรับผลตอบแทน(Upside gain) ผ่านดัชนี Global Multi Asset USD VT […]

เมืองไทย เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 15/5

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : 15 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 5 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน   ทุนประกัน :  เริ่มต้น 150,000 บาท (คุ้มครอง 150,000 บาท)  เบี้ยประกัน : 38250 บาท/ปี (ชาย อายุ 0-50 ปี)  เบี้ยประกัน : 38250 บาท/ปี (หญิง อายุ 0-50 ปี) จุดเด่น ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง ได้รับความคุ้มครองชีวิต เป็นมรดกให้คนที่คุณรัก สามารถเลือกรับความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงต่างๆ* เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ เหมาะสำหรับ […]

เมืองไทย แฮปปี้ 10/3

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : 10 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 3 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน   ทุนประกัน :  100,000 บาท (คุ้มครอง 150,000 บาท)  เบี้ยประกัน : 35,200 บาท/ปี (ชาย อายุ 0-39 ปี)  เบี้ยประกัน : 34,900 บาท/ปี (หญิง อายุ 0-39 ปี) — ปิดการขายแล้ว — จุดเด่น อัตราผลตอบแทนสูงถึง 2.26% (หญิง) และ 2.15% […]

เมืองไทย 8560 จี 15, 8555 จี 20 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

 อายุรับประกันภัย : 20-55 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 60 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี   ทุนประกัน :  200,000 บาท   เบี้ยประกัน : 13,504 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)   เบี้ยประกัน : 13,662 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี) จุดเด่น รับความคุ้มครองชีวิตสุงสุด 250% ใช้ชีวิตก่อนเกษียณได้อย่างสบายใจ รับเงินบํานาญรวมสูงสุดถึง 312%รับตั้งแต่อายุ 60 – 85 ปี ปีละ 12% การันตีการจ่ายเงินบำนาญขั้นต่ำ 15 ปี หากเสียชีวิตในช่วงรับบำนาญ เหมาะสำหรับ ลูกค้นที่ต้องการออมเงินไว้ใช้จากเกษียณ […]

ออมทรัพย์ 20/14

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 65 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : 20 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 14 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน   ทุนประกัน :  200,000 บาท   เบี้ยประกัน : 11,236 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)   เบี้ยประกัน : 11,972 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี) จุดเด่น สำหรับผู้ที่ต้องกาความคุ้มครองระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยน้อย เหมาะสำหรับ ลูกค้นที่ต้องการออมเงิน ลูกค้าที่อยากลดหย่อนภาษี ข้อยกเว้นความคุ้มครองแบบประกันภัย 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี […]

1 2