เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/6 (Global)

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 60 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : 15 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 6 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี (ครั้งเดียว)   ทุนประกัน :  110% ของเบี้ยประกันที่จ่ายไปแล้ว  เบี้ยประกัน :  50,000 บาท/ปี (อัตราเบี้ยเท่ากันทุกเพศทุกอายุ) จุดเด่น ประกันชีวิตทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้แบบ 3 in 1 ในกรมธรรม์เดียว  ทั้งในส่วนของความคุ้มครองชีวิต การันตีเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา และโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER ให้คุณมั่นใจได้ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ โอกาสลงทุนในดัชนีระดับโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้ล็อคอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ แต่เปิดโอกาสรับผลตอบแทน(Upside gain) ผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S […]

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 17/7 (Global)

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 60 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : 17 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 7 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี (ครั้งเดียว)   ทุนประกัน :   22,000 บาท (110% ของเบี้ยประกันที่จ่ายไปแล้ว)  เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 20,000 บาท/ปี (ชาย/หญิง อายุ 0-60 ปี) แผนนี้ปิดไปแล้ว เปิดแผนใหม่แทน แผน 15/6 (คลิ๊ก)     จุดเด่น ประกันชีวิตทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้แบบ 3 in 1 ในกรมธรรม์เดียว  ทั้งในส่วนของความคุ้มครองชีวิต การันตีเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา และโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S […]

เมืองไทย 101 พลัส

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : 10 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 1 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี (ครั้งเดียว)   ทุนประกัน :   30,000 บาท (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 33,000 บาท)  เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 30,000 บาท/ปี (ชาย/หญิง อายุ 0-70 ปี) จุดเด่น โอกาสลงทุนในดัชนีระดับโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้ล็อคอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ แต่เปิดโอกาสรับผลตอบแทน(Upside gain) ผ่านดัชนี Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index การันตีเงินที่จ่ายไม่สูญหาย มั่นใจได้ว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายจะยังอยู่ครบ เมื่อครบกำหนดสัญญา การันตีมีเงินคืนแน่นอน รับเงินคืนทุกๆ […]

เมืองไทย เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 15/5

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : 15 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 5 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน   ทุนประกัน :  เริ่มต้น 150,000 บาท (คุ้มครอง 150,000 บาท)  เบี้ยประกัน : 38250 บาท/ปี (ชาย อายุ 0-50 ปี)  เบี้ยประกัน : 38250 บาท/ปี (หญิง อายุ 0-50 ปี) จุดเด่น ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง ได้รับความคุ้มครองชีวิต เป็นมรดกให้คนที่คุณรัก สามารถเลือกรับความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงต่างๆ* เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ เหมาะสำหรับ […]

เมืองไทย แฮปปี้ 10/3

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : 10 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 3 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน   ทุนประกัน :  100,000 บาท (คุ้มครอง 150,000 บาท)  เบี้ยประกัน : 35,200 บาท/ปี (ชาย อายุ 0-39 ปี)  เบี้ยประกัน : 34,900 บาท/ปี (หญิง อายุ 0-39 ปี) — ปิดการขายแล้ว — จุดเด่น อัตราผลตอบแทนสูงถึง 2.26% (หญิง) และ 2.15% […]

1 2 3