กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) จาก…ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ลดหย่อนภาษีปี 2563

สวัสดีครับทุกคน มีแฟนเพจหลายท่านทักมาถามว่า เมื่อไหร่จะถึงคิวของธนาคารกรุงศรีอยุธยาบ้าง เพราะมีกองทุนหลายกองที่น่าสนใจเลย วันนี้มาตามคำขอแล้วครับ เนื่องจากทางกรุงศรีเค้ามีกองทุนให้เลือกเยอะตั้ง 7 กองเลยมาช้านิดนึงค้าบ

Recap

ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีแบบนี้ หลายคนกำลังหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีกันอยู่ใช่ไหมครับ จะให้ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อย่างเดียวก็จะกระจุกตัวเกินไปเพราะไม่มีการกระจายความเสี่ยงเอาเสียเลย ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องกระจายความเสี่ยงโดยการใช้สิทธิอื่นๆ ด้วยนะครับ เช่น กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่เพิ่งเปิดใหม่ มาแทนกองทุน LTF ที่ปิดไปเมื่อปีที่แล้ว

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) สำหรับลงทุนระยะยาวเพื่อการออมและนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดูแลโดย บลจ.กรุงศรี มีให้เลือกลงทุนทั้งหมด 7 กองทุน ได้แก่

KFCASHSSF (กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม)

 • กองทุนรวมตราสารหนี้ ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไม่ต่ำกว่า 70% ของ NAV ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร
 • หลักทรัพย์ที่ลงทุน เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน
 • ความเสี่ยงระดับ 1,ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 500 บาท

KFAFIXSSF (กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม)

 • กองทุนรวมตราสารหนี้ กระจายการลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
 • ความเสี่ยงระดับ 4, ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
 • มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 500 บาท

KFHAPPYSSF (กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม)

 • กองทุนรวมผสม ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • หลักทรัพย์ที่ลงทุน เช่น ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ, ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ,เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน, ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
 • ความเสี่ยงระดับ 5, ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

KFDIVSSF (กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม )

 • กองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • หลักทรัพย์ที่ลงทุน เช่น พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหารและเครื่องดื่ม,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร เป็นต้น
 • ความเสี่ยงระดับ 6, มีนโยบายเงินปันผลตามเงื่อนไขของกองทุน
 • มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 500 บาท

KFGBRANSSF (กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม)

 • กองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund, Class ZX (กองทุนหลัก) และทรัพย์สินอื่นๆ)
 • กองทุนหลักลงทุนในอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,สุขภาพ, การเงิน, การสื่อสาร
 • ความเสี่ยงระดับ 6, มีนโยบายเงินปันผลตามเงื่อนไขของกองทุน
 • มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 500 บาท

KFS100SSF (กรุงศรี SET100-เพื่อการออม)

 • กองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
 • หมวดหลักทรัพย์ที่ลงทุน เช่น พลังงานและสาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์,ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ความเสี่ยงระดับ 6, มีนโยบายเงินปันผลตามเงื่อนไขของกองทุน
 • มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 500 บาท

KFENS50SSF (กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม )

 • กองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
 • หมวดหลักทรัพย์ที่ลงทุน เช่น พลังงานและสาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์,ธนาคาร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
 • ความเสี่ยงระดับ 6, มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับ หรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ
 • มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 500 บาท

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บลจ.กรุงศรี สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.krungsriasset.com/TH/FundGroupDetail.aspx…

อย่าลืมนะครับ!! การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

อยากซื้อกองทุนรวมอื่นๆ หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ปรึกษาแอดมินได้นะครับ (ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป เลขที่ทะเบียน 115446)

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713