กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) จากธนาคารกรุงเทพ ลดหย่อนภาษีปี 2563

สวัสดีครับทุกคน ครั้งก่อนผมได้พูดถึงกองทุนรวมเพื่อการออมของกสิกรไปแล้ว ครัวนี้ขอเอาที่สรุปของธนาคารกรุงเทพมาเล่าบ้าง ฝั่งนี้เค้าก็มีกองทุนดีๆ ไม่แพ้กันเลยครับ

Recap

ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีแบบนี้ หลายคนกำลังหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีกันอยู่ใช่ไหมครับ จะให้ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อย่างเดียวก็จะกระจุกตัวเกินไปเพราะไม่มีการกระจายความเสี่ยงเอาเสียเลย ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องกระจายความเสี่ยงโดยการใช้สิทธิอื่นๆ ด้วยนะครับ เช่น กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่เพิ่งเปิดใหม่ มาแทนกองทุน LTF ที่ปิดไปเมื่อปีที่แล้ว

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) สำหรับลงทุนระยะยาวเพื่อการออมและนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้จากธนาคารกรุงเทพดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวงหรือกองทุนบัวหลวง มีให้เลือกลงทุนทั้งหมด 4 กองทุน

B-INCOMESSF (กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมเพื่อการออม)

 • เป็นกองทุนรวมผสม มีนโยบายกระจายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน และลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ลงทุนแบบ Feeder Fund คือ เอาไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกที)
 • มีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย, หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้, หน่วยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 • มีความเสี่ยงระดับ 5
 • กองทุนนี้ไม่มีเงินปันผลแต่เน้นสะสมผลตอบแทนในระยะยาวและการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบสัญญา
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 500 บาท

BM70SSF(กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม)

 • กองทุนรวมผสม มีนโยบายกระจายการลงทุนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 เช่น หุ้นสามัญ พันธบัตรรัฐบาล เงินฝากธนาคาร
 • หลักทรัพย์ที่ลงทุน 5 อันดับแรกเช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย, หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล, หุ้นสามัญบริษัท ปตท.,หุ้นสามัญบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ, หุ้นสามัญบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส
 • มีความเสียงระดับ 5
 • มีนโยบายจ่ายเงิยปันผล เมื่อกองทุนมีกําไร
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 500 บาท

BEQSSF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม)

 • กองทุนตราสารทุน มีนโยบายกระจายการลงทุนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เช่น กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุก่อสร้าง
 • หลักทรัพย์ที่ลงทุน 5 อันดับแรก เช่น หุ้นสามัญบริษัท ปตท.,หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล,พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย, หุ้นสามัญบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ, หุ้นสามัญบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส
 • ความเสียงระดับ 6
 • กองทุนนี้ไม่มีเงินปันผลแต่เน้นสะสมผลตอบแทนในระยะยาวจากการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบสัญญา
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 500 บาท

B-FUTURESSF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม)

 • ลงทุนในตราสารทุนและในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ลงทุนแบบ Feeder Fund คือ เอาไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกที) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • มีนโยบาลการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคในอนาคต หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือบริษัทที่มีนวัตกรรมใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภค การดำเนินธุรกิจ และเศรษฐกิจในอนาคต
 • หลักทรัพย์ที่ลงทุนเช่น หน่วยลงทุน Allianz Global Investors, หน่วยลงทุน Fidelity Funds, หุ้นสามัญต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง)
 • ความเสียงระดับ 6
 • มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามที่บริษัทเห็นสมควร

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) จากธนาคารกรุงเทพสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.bangkokbank.com/…/Mutual-Fu…/Super-Savings-Funds

พิเศษ ซื้อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) วันนี้ถึง 30 ธ.ค. 63 ครบ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไปรับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาทต่อท่าน

อย่าลืมนะครับ!! การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน อยากซื้อกองทุนรวมอื่นๆ หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ปรึกษาแอดมินได้นะครับ (ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป เลขที่ทะเบียน 115446)

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713