กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) จากธนาคารกสิกรไทย ลดหย่อนภาษีปี 2564

สวัสดีครับทุกคน ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีแบบนี้ หลายคนกำลังหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีกันอยู่ใช่ไหมครับ จะให้ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อย่างเดียวก็จะกระจุกตัวเกินไปเพราะไม่มีการกระจายความเสี่ยงเอาเสียเลย ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องกระจายความเสี่ยงโดยการใช้สิทธิอื่นๆ ด้วยนะครับ เช่น กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่เพิ่งเปิดใหม่ มาแทนกองทุน LTF ที่ปิดไปเมื่อปีที่แล้ว

ปีนี้หลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก็ได้ออกกองทุนใหม่ๆ มาแทนกองทุนที่ได้ปิดไป เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ทำให้เราได้มีโอกาสลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนตามกองทุนที่หลากหลายและสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ด้วย มาดูกันว่าแต่ปีนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย มีกองทุนดีๆ อะไรบ้าง

K-FIXEDPLUS-SSF (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม)

 • มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีระดับ A+ โดยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีความผันผวนต่ำเพราะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายและมีเสี่ยงต่ำอยู่ที่ระดับ 4
 • กองทุนนี้เน้นลงทุนใน เงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล ฯลฯ
 • กองทุนนี้ไม่มีเงินปันผลแต่เน้นสะสมผลตอบแทนในระยะยาวจากการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบสัญญา
 • ความผันผวนต่ำ เพราะกระจายลงทุนในตราสารหนี้กว่า 70 ตัว โดยพิจารณาทั้งภาพรวมเศรษฐกิจและความเสี่ยง

K-GINCOME-SSF (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม)

 • นโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan (ลงทุนแบบ Feeder Fund คือ เอาไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกที) ซึ่ง JPMorgan ลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั้งหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศมีความเสี่ยงปานกลาง ระดับ 5
 • มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง เหมาะกับผู้ที่การเงินปันผลระหว่างทางด้วย
 • บาลานซ์ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบผสม ให้ความผันผวนต่ำกว่าหุ้น และมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้
 • สร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด จากการเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปดอกเบี้ยและเงินปันผล

K-CHANGE-SSF (กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม)

 • กองทุนตราสารทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund (GBP) (ลงทุนแบบ Feeder Fund คือ เอาไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกที) มีความเสี่ยงสูง ระดับ 6
 • กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัททั่วโลกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เช่น การศึกษา ความเท่าเทียม สุขภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • กองทุนนี้ไม่มีเงินปันผลแต่เน้นสะสมผลตอบแทนในระยะยาวจากการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบสัญญา

K-STAR-SSF (กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม)

 • เน้นลงทุนเฉพาะในหุ้นไทยของบริษัทที่มีความมั่นคง มีการเติบโตและผลตอบแทนสูง โดยผู้จัดการกองทุนจะจับจังหวะซื้อ-ขายหุ้นตลอดเวลาเพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะสั้น ทำให้มีความเสี่ยงสูง ระดับ 6
 • สินทรัพย์ที่ลงทุนเช่น กลุ่มพลังงาน พาณิชย์ ธนาคาร ขนส่ง อาหาร/เครื่องดื่ม เงินฝาก หุ้นกู้
 • ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแต่เน้นสะสมผลตอบแทนในระยะยาวจากการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบสัญญา
 • บริหารด้วยกลยุทธ์เดียวกับกองทุน K-STAR-A(R) ที่ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar
 • ทำกำไรตลอดเวลา ด้วยเทคนิค Tactical Trading ผู้จัดการกองทุนจับจังหวะซื้อ-ขาย หุ้นตลอดเวลา เพื่อโอกาสทำกำไรในทุกช่วง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่…
https://www.kasikornasset.com/Pages/SSF.html

อย่าลืมนะครับ!! การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ปรึกษาการวางแผนลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนรวมฯ SSF ได้ทางไลน์หรืออินบ๊อกครับ (ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป เลขที่ทะเบียน 115446)

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713