กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) จาก บลจ.วรรณ ลดหย่อนภาษีปี 2563

สวัสดีครับทุกคน ครั้งก่อนผมได้พูดถึงกองทุนรวมเพื่อการออมของ บลจ.กสิกรและ บลจ.บัวหลวงไปแล้ว ครัวนี้ขอเอาที่สรุปของบลจ.วรรณ มาเล่าบ้าง ฝั่งนี้เค้าก็มีกองทุนดีๆ ไม่แพ้กันเลยครับ

Recap

ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีแบบนี้ หลายคนกำลังหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีกันอยู่ใช่ไหมครับ จะให้ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อย่างเดียวก็จะกระจุกตัวเกินไปเพราะไม่มีการกระจายความเสี่ยงเอาเสียเลย ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องกระจายความเสี่ยงโดยการใช้สิทธิอื่นๆ ด้วยนะครับ เช่น กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่เพิ่งเปิดใหม่ มาแทนกองทุน LTF ที่ปิดไปเมื่อปีที่แล้ว

ประวัติความเป็นมาของ บลจ.วรรณ

บลจ.วรรณ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทแรกที่ได้รับใบอณุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดการลงทุน บลจ.วรรณ ดำเนินธุรกิจจัดการลงทุนมานานกว่า 28 ปี โดยมีการดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้าทั้งบุคคลทั่วไป ปัจจถบันมีกองทุนรวมอยู่

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) สำหรับลงทุนระยะยาวเพื่อการออมและนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้จากธนาคารกรุงเทพดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวงหรือกองทุนบัวหลวง มีให้เลือกลงทุนทั้งหมด 4 กองทุน

ONE-ALLCHINA-ASSF (กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล)

 • มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนแบบ Fund of Funds ในประเทศจีน (ลงทุนแบบ Fund of Funds คือ เอาไปลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) หรือที่ผู้ออกตราสารมีธุรกิจหลักในประเทศจีน และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น
 • การลงทุนและบริหารแบบ Active Portfolio คือ การลงทุนเชิงรุกที่มีเป้าหมายเพื่อสามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิง (Benchmark)
 • มีความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
 • กองทุนนี้ไม่มีเงินปันผลแต่เน้นสะสมผลตอบแทนในระยะยาวและการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบสัญญา
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 2,000 บาท

ONE-TCMSSF-SSF (กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม)

 • กองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนตราสารทุนหรือตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • การลงทุนและบริหารแบบ Active Portfolio คือ การลงทุนเชิงรุกที่มีเป้าหมายเพื่อสามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิง (Benchmark)
 • กระจายการลงทุนใน กลุ่มอาหารและสาธารณูปโภค, อาหารและเครื่องดื่ม, โลจิสติกส์, ไอที เป็นต้น
 • บริษัทที่ลงทุน เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • มีความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
 • กองทุนนี้ไม่มีเงินปันผลแต่เน้นสะสมผลตอบแทนในระยะยาวและการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบสัญญา
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 2,000 บาทและครั้งถัดไปไม่กำหนด

ONE-UGG-ASSF (กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล)

 • มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • พอร์ตการลงทุน เช่น Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund, พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย, เงินฝากและอื่นๆ
 • มีความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
 • กองทุนนี้ไม่มีเงินปันผลแต่เน้นสะสมผลตอบแทนในระยะยาวและการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบสัญญา
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 2,000 บาท

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บลจ.วรรณ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.one-asset.com/fund

อย่าลืมนะครับ!! การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

อยากซื้อกองทุนรวมอื่นๆ หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ปรึกษาแอดมินได้นะครับ (ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป เลขที่ทะเบียน 115446)

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713