ประกันกลุ่มสำหรับบริษัท Startup/SME

  อายุรับประกันภัย : 15 – 65 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 65 ปี   การชำระเบี้ย : รายปี “เติมเต็มสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรของคุณ” การให้ความคุ้มครองสุขภาพของพนักงาน เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่พนักงานในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะสุขภาพหรืออุบัติเหตุ มั่นใจได้ว่าพนักงานของคุณจะได้รับการดูแลที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวัล ด้วยประกันกลุ่มเมืองไทย SME 20 plus ประกันที่เหมาะกับกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ที่มีพนักงาน 20 – 100 คน หรือขนาดเล็กน้อยกว่า 20 คน กับความคุ้มครองที่ดูแลครอบคลุมทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD), ค่าทำฟัน, คุ้มครองโรคร้ายแรงได้ และยังได้รับความคุ้มครองชีวิต 3 เท่ากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ รายละเอียดแผน รับความคุ้มครองชีวิต 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองชีวิต 3 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ เบิกค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดได้ 100% ภายในวงเงินผลประโยชน์ รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม […]

ประกันกลุ่มสำหรับธุกิจขนาดย่อย ลูกจ้างในบ้าน

  อายุรับประกันภัย : 16 – 69 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 70 ปี   การชำระเบี้ย : รายปี Housekeeping Campaign (ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม) ประกันสำหรับผู้ช่วยคนเก่งของคุณ ให้ความคุ้มครองสุขภาพ สำหรับแม่บ้าน คนงาน คนขับรถ คนสวน ช่วยแบ่งเบาภาระ เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการรักษา สร้างความอุ่นใจยามเจ็บป่วย จุดเด่น ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งค่าห้องและค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด เลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ สามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) หรือเลือกเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด 19 คุ้มครองตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป นายจ้างไม่ต้องเป็นนิติบุคคลก็ซื้อได้ สำหรับคนต่างด้าว ต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ตามตารางผลประโยชน์จะเป็น 2 เท่า โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 7 วัน […]