เมืองไทย 8501 D55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) – จ่ายเบี้ยปีเดียว

 อายุรับประกันภัย : 30-53 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 1 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 – 53 ปี ออมเงินตั้งแต่วันที่เริ่มทำถึงอายุ 55 ปี รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 – 85 ปี (รวม 31 ปี) ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศหญิง อายุ 35 ปี (เบี้ยเริ่มต้น) เบี้ยประกัน 70,610  บาท ทุนประกันเริ่มต้น 50,000 บาท รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 – 85 ปี ปีละ 6,000 บาท คุ้มครองเสียชีวิต ปีกรมธรรมที่ 1-10 คุ้มครองเสียชีวิต […]

เมืองไทย 8560 จี 15, 8555 จี 20 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

 อายุรับประกันภัย : 20-55 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 60 ปี ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี ออมเงินตั้งแต่วันที่เริ่มทำถึงอายุ 60 ปี รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 60 – 85 ปี (รวม 26 ปี) ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศชาย อายุ 35 ปี เบี้ยประกัน 32,905 บาทต่อปี รับเงินคืนปีละ 60,000 บาท ตั้งแต่อายุ 60-85 ปี รวมเงินคืนทั้งหมด  1,560,000  บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 – 50 ปี ออมเงินตั้งแต่วันที่เริ่มทำถึงอายุ 55 ปี รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ […]

เมืองไทยรีเทิร์น รีไทร์ 8505 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

 อายุรับประกันภัย : 20 – 55 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 85 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 5 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี   อยากมีเงินไว้ใช้ตอนแก่ ก็ต้องรีบออมเงินตั้งแต่วันนี้ อยากมีชีวิตบั้นปลายที่ดี ก็ต้องวางแผนเกษียณทันที แม้วันนี้จะยังไม่แก่   อธิบายรายละเอียดจากจากตารางข้างบน ลูกค้าเพศชาย อายุ 35 ปี เลือกจ่ายเบี้ยปีละ 100,000 บาท จะได้รับบำนาญ 26 ปี ตั้งแต่ตอนอายุ 60-85 ปีจะได้รับบำนาญปีละ 49,790 บาท ลูกค้าเพศหญิง อายุ 38 ปี เลือกจ่ายเบี้ยปีละ 50,000 บาท จะได้รับบำนาญ 26 ปี ตั้งแต่ตอนอายุ 60-85 ปีจะได้รับบำนาญปีละ […]