เมืองไทย 8560 จี 15, 8555 จี 20 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

 อายุรับประกันภัย : 20-55 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 60 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี   ทุนประกัน :  200,000 บาท   เบี้ยประกัน : 13,504 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)   เบี้ยประกัน : 13,662 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี) จุดเด่น รับความคุ้มครองชีวิตสุงสุด 250% ใช้ชีวิตก่อนเกษียณได้อย่างสบายใจ รับเงินบํานาญรวมสูงสุดถึง 312%รับตั้งแต่อายุ 60 – 85 ปี ปีละ 12% การันตีการจ่ายเงินบำนาญขั้นต่ำ 15 ปี หากเสียชีวิตในช่วงรับบำนาญ เหมาะสำหรับ ลูกค้นที่ต้องการออมเงินไว้ใช้จากเกษียณ […]

เมืองไทยรีเทิร์น รีไทร์ 8505 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

 อายุรับประกันภัย : 20 – 55 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 85 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 5 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี   ทุนประกัน :  50,000 บาท   เบี้ยประกัน : 20,818 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)   เบี้ยประกัน : 20,084 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี) จุดเด่นแผนนี้ จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี เมื่อครบแล้วสามารถทำเล่มใหม่เพิ่มได้ไม่จำกัด รับเงินบำนาญ 20% ของทุนประกัน ตั้งแต่อายุ 60-85 ปี รวมระยะเวลา 26 ปี ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดของเบี้ยที่จ่าย […]

เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

 อายุรับประกันภัย : 20-50 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 90 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : จนถึงอายุ 59 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน   ทุนประกัน :  200,000 บาท   เบี้ยประกัน : 27,790 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)   เบี้ยประกัน : 27,820 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี)   อยากมั่นคงวันหน้าต้องกล้าออมเงินตั้งแต่วันนี้ อยากใช้ชีวิตตอนแก่ได้อย่างเต็มที่ก็ต้องวางแผนการเงินวันนี้ให้ดีที่สุด จุดเด่น รับเงินคืนทุกช่วงอายุตั้งแต่เริ่มทำ มีเงินจ่ายคืน ก่อนเกษียณ 1% ทุก 3 ปีกรมธรรม์ อายุครบ […]