เมืองไทย แฮปปี้ รีไทร์ 60

 อายุรับประกันภัย : 20-50 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 90 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : จนถึงอายุ 59 ปี จุดเด่น รับเงินคืนทุกช่วงอายุตั้งแต่เริ่มทำ มีเงินจ่ายคืน ก่อนเกษียณ 1% ทุก 3 ปีกรมธรรม์ อายุครบ 60 ปีรับเงินก้อนอีก 40% รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นเป็นช่วงหลังอายุ 60 ปีไปเรื่อยๆ จนอายุ 89 ปี อายุครบ 90 ปีรับเงินก้อนก้อนสุดท้าย 4 เท่าของทุนประกัน เหมาะสำหรับ ลูกค้นที่ต้องการออมเงินไว้ใช้จากเกษียณ ลูกค้าที่อยากออมเงินลดหย่อนภาษี ลูกค้าที่อยากได้เงินก้อนหลังจากเกษียณและรับเงินบำนาญไปเรื่อๆ ลูกค้าที่อยากส่งต่อเงินก้อนให้คนที่รัก   “เมืองไทย แฮปปี้ รีไทร์ 60” แผนนี้ดียังไง 1. ผลตอบแทนปานกลางถึงสูง แต่ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียด  เพราะผมได้ลองคำนวณผลตอบแทน (IRR) ของ […]

เมืองไทย 8555 จี 20 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

 อายุรับประกันภัย : 20-55 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 60 ปี ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 – 50 ปี รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 – 85 ปี (รวม 31 ปี) รับเงินบำนาญคืนปีละ 24% เลือกรับเงินบำนาญแบบรายปีหรือรายเดือนก็ได้ ลดหย่อนภาษีได้ รับรองเงินบำนาญที่จ่าย 20 ปี ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศชาย อายุ 35 ปี เบี้ยประกัน 49,912 บาทต่อปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 250,000 บาทและเพิ่มขึ้น 20% ทุกปี (เงินประกันที่ได้กรณีเสียชีวิต) รับเงินคืน 24% คิดเป็นปีละ 60,000 บาท ตั้งแต่อายุ 60-85 ปี […]

เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

 อายุรับประกันภัย : 20-55 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 60 ปี ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 60 – 99 ปี รับเงินบำนาญคืนปีละ 12% เลือกรับเงินบำนาญแบบรายปีหรือรายเดือนก็ได้ ลดหย่อนภาษีได้ รับรองเงินบำนาญที่จ่าย 10 ปี ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศชาย อายุ 35 ปี เบี้ยประกัน 29,740 บาทต่อปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท (เงินประกันที่ได้กรณีเสียชีวิต) รับเงินคืน 12% คิดเป็นปีละ 60,000 บาท ตั้งแต่อายุ 60-99 ปี รวมเงินคืนทั้งหมดกรณีอยู่ครบสัญญา  2,400,000  บาท Q: ใครที่สามารถทำประกัน […]

เมืองไทย 8501 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

 อายุรับประกันภัย : 30-53 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 1 ปี  การชำระเบี้ย : รายปี ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 – 53 ปี ออมเงินตั้งแต่วันที่เริ่มทำถึงอายุ 55 ปี รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 – 85 ปี (รวม 31 ปี) ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศหญิง อายุ 35 ปี (เบี้ยเริ่มต้น) เบี้ยประกัน 70,610  บาท ทุนประกันเริ่มต้น 50,000 บาท รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 – 85 ปี ปีละ 6,000 บาท คุ้มครองเสียชีวิต ปีกรมธรรมที่ 1-10 คุ้มครองเสียชีวิต […]

เมืองไทย 8560 จี 15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

 อายุรับประกันภัย : 20-55 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 60 ปี ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 60 – 85 ปี (รวม 26 ปี) รับเงินบำนาญคืนปีละ 12% เลือกรับเงินบำนาญแบบรายปีหรือรายเดือนก็ได้ ลดหย่อนภาษีได้ รับรองเงินบำนาญที่จ่าย 15 ปี ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศชาย อายุ 35 ปี เบี้ยประกัน 32,905 บาทต่อปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาทและเพิ่มขึ้น 10% ทุกปี (เงินประกันที่ได้กรณีเสียชีวิต) รับเงินคืน 12% คิดเป็นปีละ 60,000 บาท ตั้งแต่อายุ 60-85 ปี […]

1 2