เมืองไทย แฮปปี้ รีไทร์ 60

 อายุรับประกันภัย : 20-50 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 90 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : จนถึงอายุ 59 ปี จุดเด่น รับเงินคืนทุกช่วงอายุตั้งแต่เริ่มทำ มีเงินจ่ายคืน ก่อนเกษียณ 1% ทุก 3 ปีกรมธรรม์ อายุครบ 60 ปีรับเงินก้อนอีก 40% รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นเป็นช่วงหลังอายุ 60 ปีไปเรื่อยๆ จนอายุ 89 ปี อายุครบ 90 ปีรับเงินก้อนก้อนสุดท้าย 4 เท่าของทุนประกัน เหมาะสำหรับ ลูกค้นที่ต้องการออมเงินไว้ใช้จากเกษียณ ลูกค้าที่อยากออมเงินลดหย่อนภาษี ลูกค้าที่อยากได้เงินก้อนหลังจากเกษียณและรับเงินบำนาญไปเรื่อๆ ลูกค้าที่อยากส่งต่อเงินก้อนให้คนที่รัก   “เมืองไทย แฮปปี้ รีไทร์ 60” แผนนี้ดียังไง 1. ผลตอบแทนปานกลางถึงสูง แต่ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียด  เพราะผมได้ลองคำนวณผลตอบแทน (IRR) ของ […]

ประกันสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus)

  อายุรับประกันภัย : 11 – 90 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 98 ปี   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (ดูสัญญาหลัก) New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คืออะไร? New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)   แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) คุ้มครองทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง คุ้มครองการรักษาทั้งแบบผู้ป่วยใน […]

ประกันสุขภาพอีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus)

  อายุรับประกันภัย : 11 – 90 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 99 ปี   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (ดูสัญญาหลัก) New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คืออะไร? New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก) แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) คุ้มครองทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง คุ้มครองการรักษาทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก […]

แคร์ พลัส (Care Plus) | ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 80 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 98 ปี   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (ดูสัญญาหลัก) แคร์ พลัส (Care Plus) สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่จะมาช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการล้างไต โดยแผนนี้จะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ เข้าถึงนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่สำหรับการรักษาโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง และยังเสริมความคุ้มครองการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสูงสุด 5 ล้านบาทต่อปี ต่างจากสัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงที่จ่ายเป็นเงินก้อนตามเงื่อนไขของสัญญาตามทุนประกันชีวิตไว้ หรือที่หลายคสเรียกว่า “เจอ จ่าย จบ”   แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ครอบคลุมท้ังค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบําบัด การตรวจวินิจฉัยขั้นสูง CT Scan, MRI, PET และ Gait scans เสริมความคุ้มครองการบําบัดรักษาโรคทางจิตเวช […]

ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิต ลิงค์ (mDesign)

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปีหรือ ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอจะชำระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 99 ปีหรือ ตามความต้องการของลูกค้า   ผลประโยชน์การเสียชีวิต : ได้รับเงินเท่ากับทุนประกัน หรือ มูลค่าการลงทุน+3 เท่าของเบี้ยที่จ่ายต่อปี (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) เปลี่ยนจากดอกเบี้ยเงินฝากอันน้อยนิด มาเป็นประกันชีวิตคุ้มครองหลักล้านและได้ลงทุนรับเงินปันผลกันเถอะ ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mDesign) คืออะไร ? ประกันชีวิตสามัญแบบตลอดชีพหรือออมทรัพย์แบบเดิม ลูกค้าจะเห็นตารางผลประโยชน์แน่นอนว่าจะได้เงินคืนปีละเท่าไหร่ มีเงินคืนแบบไหนบ้างทุกปีหรือทุก 2 ปี และเมื่อครบสัญญาจะไดเงินก้อนกี่บาท แต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่า เบี้ยประกันที่จ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แตกต่างกับประกันชีวิตควบการลงทุนที่แจกแจงค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันและสัดส่วนของเงินที่นำไปลงทุน อีกทั้งลูกค้ายังได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงกว่า และได้ความคุ้มครองที่มากกว่าด้วย โดยประกันชีวิตควบการลงทุนเมืองไทยูนิตลิงค์ (mDesign) เรียกสั้นๆ ว่า ยูนิตลิงค์ (mDesign)  ยูนิตลิงค์ เป็นประกันชีวิต ไม่ใช่เงินฝาก, ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน,ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน […]

1 2 3