ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (ci perfect care) – โรคร้ายแรง 36 โรค (โรคร้ายแรงเมืองไทย)

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 65 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 86 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 85 ปี   การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน   ความคุ้มครอง :  1,00,000 บาท   เบี้ยประกัน :  4,280 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)   เบี้ยประกัน :  4,850 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี)   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก) เห็นข่าวคุณตั้ว ศรัญยูเสียชีวิตจากมะเร็งตับ แค่อายุ 59 ปี แล้วตกใจมาก เพราะเพิ่งดูละครที่พี่เค้ากำกับไปไม่นานมานี้เอง และก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเค้าป่วย เห็นดาราหลายๆคน มาโพสแสดงความเสียใจเต็ม […]

ประกันโรคมะเร็ง

  อายุรับประกันภัย : 18 ปี – 60 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 71 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 70 ปี   การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน   ความคุ้มครอง :  แผน 1,00,000 บาท   เบี้ยประกัน :  2,412 บาท/ปี (หญิง อายุ 31-35 ปี)   เบี้ยประกัน :  1,430 บาท/ปี (ชาย อายุ 31-35 ปี)   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก) จุดเด่น รับความคุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท* เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน** รับผลประโยชน์รายวันสูงถึง 10,000 บาท* กรณีรับการรักษาตัวเป็น […]

ประกันโรคเบาหวาน

  อายุรับประกันภัย : 18 ปี – 60 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 71 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 70 ปี   การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน  ความคุ้มครอง :  1,000,000 บาท   เบี้ยประกัน :  2,670 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)   เบี้ยประกัน :  6,080 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี)   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก) จุดเด่น คุ้มครองเบาหวาน รวมภาวะแทรกซ้อน สูงสุดถึง 300% รับผลประโยชน์ก้อนแรก เพียงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ครอบคลุม การสูญเสียอวัยวะจากเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา […]