ประกัน COVID-19 จากเมืองไทยประกันภัย

ด่วน 3 วันสุดท้าย!! โควิด-19 เมืองไทยประกันภัย ประกันไวรัสโคโรนา(Covid-19) จากเมืองไทยประกันภัย คุ้มครองสูงสุด 2,130,000 บาท เบี้ยเริ่มต้นเพียง 600 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 23.59 น. เท่านั้น!!! เงื่อนไขการรับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยอายุ 1-80 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบ ปี พ.ศ. เกิด) ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พิการ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ก่อนการเอาประกันและยังไม่ได้รักษาให้หาย (อธิบายง่ายๆ คือมีโรคประจำตัวแต่ป่วยหรือรักษาด้วยโรคประจำตัวก่อนเป็นโควิด) ระยะเวลาระคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น อาชีพ นักบิน พนักงานบนเรือหรือเครื่องบิน […]

ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (ci perfect care) – โรคร้ายแรง 36 โรค (โรคร้ายแรงเมืองไทย)

  อายุรับประกันภัย : 18 ปี – 65 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 86 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 85 ปี   การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน   ความคุ้มครอง :  1,00,000 บาท   เบี้ยประกัน :  4,280 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)   เบี้ยประกัน :  4,850 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี)   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก) เห็นข่าวคุณตั้ว ศรัญยูเสียชีวิตจากมะเร็งตับ แค่อายุ 59 ปี แล้วตกใจมาก เพราะเพิ่งดูละครที่พี่เค้ากำกับไปไม่นานมานี้เอง และก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเค้าป่วย เห็นดาราหลายๆคน มาโพสแสดงความเสียใจเต็ม […]

คุ้มครองโรคมะเร็ง

  อายุรับประกันภัย : 18 ปี – 60 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 71 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 70 ปี   การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน   ความคุ้มครอง :  แผน 1,00,000 บาท   เบี้ยประกัน :  2,412 บาท/ปี (หญิง อายุ 31-35 ปี)   เบี้ยประกัน :  1,430 บาท/ปี (ชาย อายุ 31-35 ปี)   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก) จุดเด่น รับความคุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท* เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน** รับผลประโยชน์รายวันสูงถึง 10,000 บาท* กรณีรับการรักษาตัวเป็น […]

คุ้มครองโรคเบาหวาน

  อายุรับประกันภัย : 18 ปี – 60 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 71 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 70 ปี   การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน  ความคุ้มครอง :  500,000 บาท   เบี้ยประกัน :  1,335 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)   เบี้ยประกัน :  3,040 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี)   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก) จุดเด่น คุ้มครองเบาหวาน รวมภาวะแทรกซ้อน สูงสุดถึง 300% รับผลประโยชน์ก้อนแรก เพียงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ครอบคลุม การสูญเสียอวัยวะจากเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา […]