อายุรับประกันภัย :  30 วัน -75 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 81 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 80 ปี
  การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คืออะไร?

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)

แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง

 • โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด, การแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษารังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา และ การบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด แบบผู้ป่วยนอก

แผนนี้เหมาะกับ

 • พ่อแม่ที่ต้องการประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่ายเบี้ยไม่แพง
 • ลูกค้าที่เข้าโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ค่าห้อง ค่ารักษาไม่แพง
 • ลูกค้าต้องการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง  การรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็งแบบผู้ป่วยนอก

ความคุ้มครองประกันสุขภาพ สมาร์ทเฮลท์  ตามมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่

หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day surgery)

การผ่าตัดใหญ่ หรือการทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือการใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมีการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลโดยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (DAY SU RGERY) ตัวอย่าง เช่น

 • การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
 • การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
 • การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
 • การผ่าตัดข้อต่อด้วยโดยวิธีการส่องกล้อง (Endoscopic joint Surgery)
 • การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
 • การส่องกล้องทางเดินหายใจส่วนล่าง หรือการส่องกล้องตรวจหลอดลม
 • ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน (Esophagogastroduodenoscopy EGD)
 • การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscope)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)
 • การผ่าตัดไซนัสผ่านทางช่องจมูก (Transnasal Endoscopic Surgery Sinus)
 • การตัดก้อนเนื้อที่เต้านมโดยการวางยาสลบ
 • การตัดชิ้นเนื้อจากอวัยวะในช่องท้องเพื่อการวินิจฉัย (Tissue biopsy Abdomen)
 • การตัดชิ้นเนื้อจากอวัยวะในช่องอกเพื่อการวินิจฉัย (Tissue biopsy Thoracic)
 • การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
 • การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)

ข้อจำกัด

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลน้อยเกินไป
 • ค่ายากลับบ้าน น้อยเกินไปอาจไม่พอต่อการรักษาแต่ละครั้ง

แก้ไขข้อจำกัด

 • Top Up ด้วยสัญญาเพิ่มเติม เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส (อายุต่ำกว่า 11 ปีจะเป็นแผน เอ็กซ์ตร้าแคร์) ที่ได้ค่าห้องเพิ่มและค่ายากลับบ้านอีก 1,000 บาท
  • ตัวอย่างลูกค้าเลือกแผน 1 ค่าห้อง 2,000 บาท + เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส แผน  1 ค่าห้อง 2,000 บาท จะได้ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลรวม 4,000 บาทต่อคืน (แผน 2)
  • ตัวอย่างลูกค้าเลือกแผน 1 ค่าห้อง 2,000 บาท + เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส แผน  2 ค่าห้อง 4,000 บาท จะได้ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลรวม 6,000 บาทต่อคืน (ขึ้นอยู่กับอายุลูกค้า)

เบี้ยประกันสุขภาพ สมาร์ทเฮลท์ (เฉพาะส่วนของสัญญาสุขภาพไม่รวมสัญญาหลัก)

แผนแนะนำอื่นๆ

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง

ช่องทางการชำระเงิน

 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ช่องทางการสมัคร/ติดต่อตัวแทน

   

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุรับประกัน และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
– สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน-75 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี

2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
– สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าวต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต

3. ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม
– หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญานี้ไปแล้ว 30 วัน
คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน

 • เนื้องอก
 • ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

4. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันaภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์ จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
– เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

5.สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์ คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
– คุ้มครอง โดยผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่าของค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน150 วัน)

6.หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้เสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย และไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตได้หรือไม่
– สามารถทำได้ โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ 10,000 บาท
เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ยกเว้นการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายโดยเจตนา สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครอง

7. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์ หรือไม่
– การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ  (ปกติไม่ตรวจยกแว้นมีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นมาก่อน)

8. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถแนบ บันทึกสลักหลัง OPD ได้หรือไม่
– ไม่สามารถแนบบันทึกสลักหลัง  OPD ได้ค่ะ

9. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
– สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

ตัวอย่างแผนที่ลูกค้าเลือก