ปัจจุบันการออมเงินในประกันชีวิตหรือการซื้อประกันชีวิตสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ มี 3 แบบดังนี้ ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันแบบบำนาญ

ประกันชีวิต

หลายคนสับสนว่าประกันชีวิตแบบไหนบ้างที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ คำตอบคือ ประกันชีวิตทั้งแบบตลอดชีพที่คุ้มครองยาวๆ ไปจนถึงอายุ 80 ปีหรือ 99 ปี หรือประกันชีวิตที่หลายคนเรียกว่าประกันสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาสัญญาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท

4 แบบประกันสะสมทรัพย์แนะนำ

ประกันสุขภาพ

ในปี 2564 นี้หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น การซื้อประกันสุขภาพก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาท แต่ว่าถ้ารวมกับประกันชีวิตแล้วต้องไปเกิน 100,000 บาท เช่น

  • เบี้ยประกันชีวิตครบ 100,000 บาท จะไม่สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปรวมเพื่อลดหย่อนได้
  • เบี้ยประกันชีวิต 80,000 บาท + เบี้ยประกันสุขภาพ 20,000 บาท รวมกันแล้วครบ 100,000 บาทพอดี
  • เบี้ยประกันชีวิต 80,000 บาท + เบี้ยประกันสุขภาพ 25,000 บาท จะสามารถนำประกันสุขภาพไปใช้ลดหย่อนถาษีได้เพียง 20,000 บามเท่านั้น เพราะเมื่อรวมกันจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • เบี้ยประกันชีวิต 70,000 บาท + เบี้ยประกันสุขภาพ 30,000 บาท จะสามารถนำประกันสุขภาพไปใช้ลดหย่อนถาษีได้เพียง 25,000 บามเท่านั้น แม้ว่าไม่เกิน 100,000 บาท แต่เบี้ยประกันสุขภาพใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทเท่านั้น
  • เบี้ยประกันชีวิต 60,000 บาท + เบี้ยประกันสุขภาพ 25,000 บาท จะสามารถนำประกันสุขภาพไปใช้ลดหย่อนถาษีได้เพียง 25,000 บามเท่านั้น เพราะเมื่อรวมกันแล้วยังไม่เกิน 100,000 บาท

ที่สำคัญเบี้ยประกันสุขภาพที่ใช้ลเหย่อนภาษีอยากให้ทุกคนมองว่าเป็นสิทธิเพิ่มพิเศษ แต่ใจความสำคัญของการทำประกันสุขภาพเพื่อโอนความเสี่ยงที่เราจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเมื่อไม่สบาย อุ่นใจเมื่อต้องไปโรงพยาบาลนะครับ

แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า
แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย ดีเฮลท์

ประกันแบบบำนาญ

เบี้ยประกันแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ ก็ต้องไม่เกิน 500,000 บาทด้วย เช่น

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  • กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

แบบประกันบำนาญจ่ายเบี้ยสั้น 5 ปี
แบบประกันบำนาญระยะยาว

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713