ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิต ลิงค์ (mOne Plus)

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 80 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : สูงสุดถึงอายุ 99 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย :  1 ปี   ผลประโยชน์การเสียชีวิต : ทุนประกัน หรือ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน + 50% ของเบี้ยประกันภัยหลัก (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) เปลี่ยนจากดอกเบี้ยเงินฝากอันน้อยนิด มาเป็นประกันชีวิตคุ้มครองหลักล้านและได้ลงทุนรับเงินปันผลกันเถอะ ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mOne Plus) คืออะไร ? ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน ยูนิต ลิงค์ (mOne Plus) ตอบโจทย์ที่หลากหลาย ทั้งเรื่องความคุ้มครองสูง เลือกการลงทุนได้ และที่สำคัญจ่ายเบี้ยเพียงปีเดียวเริ่มต้นเพียง 50,000 บาทและยังเลือกออมเพิ่มระหว่างปีหรือว่าถอนเงินลงทุนออกมาก็ได้ ยูนิตลิงค์ เป็นประกันชีวิต ไม่ใช่เงินฝาก, ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน,ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย หากต้องการจำนวนเงินเอาประสูง ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วยและจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันอายุมากขึ้น จุดเด่นของ […]

ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิต ลิงค์ (mGrow 615)

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : 15 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 6 ปี   ผลประโยชน์การเสียชีวิต :  ทุนประกัน + มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน เปลี่ยนจากดอกเบี้ยเงินฝากอันน้อยนิด มาเป็นประกันชีวิตคุ้มครองหลักล้านและได้ลงทุนรับเงินปันผลกันเถอะ ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mGrow 615) คืออะไร ? ประกันชีวิตสามัญแบบตลอดชีพหรือออมทรัพย์แบบเดิม ลูกค้าจะเห็นตารางผลประโยชน์แน่นอนว่าจะได้เงินคืนปีละเท่าไหร่ มีเงินคืนแบบไหนบ้างทุกปีหรือทุก 2 ปี และเมื่อครบสัญญาจะไดเงินก้อนกี่บาท แต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่า เบี้ยประกันที่จ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แตกต่างกับประกันชีวิตควบการลงทุนที่แจกแจงค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันและสัดส่วนของเงินที่นำไปลงทุน อีกทั้งลูกค้ายังได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงกว่า และได้ความคุ้มครองที่มากกว่าด้วย โดยประกันชีวิตควบการลงทุนเมืองไทยูนิต ลิงค์ (mGrow 615) เรียกสั้นๆ ว่า ยูนิต ลิงค์ (mGrow 615)  ยูนิตลิงค์ เป็นประกันชีวิต ไม่ใช่เงินฝาก, […]

ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิต ลิงค์ (mDesign)

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปีหรือ ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอจะชำระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 99 ปีหรือ ตามความต้องการของลูกค้า   ผลประโยชน์การเสียชีวิต : ได้รับเงินเท่ากับทุนประกัน หรือ มูลค่าการลงทุน+3 เท่าของเบี้ยที่จ่ายต่อปี (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) เปลี่ยนจากดอกเบี้ยเงินฝากอันน้อยนิด มาเป็นประกันชีวิตคุ้มครองหลักล้านและได้ลงทุนรับเงินปันผลกันเถอะ ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mDesign) คืออะไร ? ประกันชีวิตสามัญแบบตลอดชีพหรือออมทรัพย์แบบเดิม ลูกค้าจะเห็นตารางผลประโยชน์แน่นอนว่าจะได้เงินคืนปีละเท่าไหร่ มีเงินคืนแบบไหนบ้างทุกปีหรือทุก 2 ปี และเมื่อครบสัญญาจะไดเงินก้อนกี่บาท แต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่า เบี้ยประกันที่จ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แตกต่างกับประกันชีวิตควบการลงทุนที่แจกแจงค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันและสัดส่วนของเงินที่นำไปลงทุน อีกทั้งลูกค้ายังได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงกว่า และได้ความคุ้มครองที่มากกว่าด้วย โดยประกันชีวิตควบการลงทุนเมืองไทยูนิตลิงค์ (mDesign) เรียกสั้นๆ ว่า ยูนิตลิงค์ (mDesign)  ยูนิตลิงค์ เป็นประกันชีวิต ไม่ใช่เงินฝาก, ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน,ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน […]

ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน เมืองไทย ยูแอล พลัส (UL Plus)

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 75 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปีหรือ ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอจะชำระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 99 ปีหรือ ตามความต้องการของลูกค้า   การชำระเบี้ย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน   ผลประโยชน์การเสียชีวิต : ได้รับเงินเท่ากับ ทุนประกัน + มูลค่าการลงทุน การเก็บเงินหรือลงทุนอย่างอื่นอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าประกัน แต่จะมีกี่คนที่มีวินัยในการเก็บเงินหรือลงทุนเองอย่างสม่ำเสมอ? ประกันชีวิตควบคู่การลงทุนคืออะไร ? ปกติแล้วการทำประกันชีวิตสามัญแบบตลอดชีพหรือออมทรัพย์ ลูกค้าจะเห็นตารางผลประโยชน์แน่นอนว่าจะได้เงินคืนปีละเท่าไหร่ มีเงินคืนแบบไหนบ้าง และเมื่อครบสัญญาจะไดเงินก้อนกี่บาท แต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่า เบี้ยประกันที่จ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แตกต่างกับประกันชีวิตควบคู่การลงทุนที่แจกแจงค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันและสัดส่วนของเงินที่นำไปลงทุน อีกทั้งลูกค้ายังได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงกว่า และได้ความคุ้มครองที่มากกว่าด้วย ประกันชีวิตควบการลงทุน เมืองไทย ยูแอล พลัส (UL Plus) มีรูปแบบยังไง? เมืองไทย […]