ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิตลิงค์ (mDesign)

หากคุณกำลังเบื่อประกันชีวิตแบบสามัญเดิมๆ ที่ได้ผลตอบแทนน้อยไม่ได้ดั่งใจ ไม่สามารถกำหนดทุนประกันหรือเพิ่ม/ลดทุนประกันได้และมีเงื่อนไขยุ่งยาก ลองดูแผนประกันใหม่ที่มีอิสระมากขึ้น ได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตที่กำหนดทุนประกันเองได้ด้วยเบี้ยที่โครตรถูก  ได้ทั้งการลงทุนในกองทุนที่เราสนใจ ทำให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากขึ้นและยังซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ได้อีกด้วย ทำให้ยืดหยุ่นเรื่องการจ่ายเบี้ยแม้ว่าจะแบ่งจ่ายก็ไม่มีค่าธรรมเนียมและที่สำคัญและหยุดพักชำระเบี้ยได้กับโครงการ “เมืองไทย ยูนิตลิงค์ (mDesign)” ประกันชีวิตควบการลงทุนเมืองไทยูนิตลิงค์ (mDesign) คืออะไร? ปกติแล้วการทำประกันชีวิตสามัญแบบตลอดชีพหรือออมทรัพย์ ลูกค้าจะเห็นตารางผลประโยชน์แน่นอนว่าจะได้เงินคืนปีละเท่าไหร่ มีเงินคืนแบบไหนบ้างทุกปีหรือทุก 2 ปี และเมื่อครบสัญญาจะไดเงินก้อนกี่บาท แต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่า เบี้ยประกันที่จ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แตกต่างกับประกันชีวิตควบการลงทุนที่แจกแจงค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันและสัดส่วนของเงินที่นำไปลงทุน อีกทั้งลูกค้ายังได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงกว่า และได้ความคุ้มครองที่มากกว่าด้วย โดยประกันชีวิตควบการลงทุนเมืองไทยูนิตลิงค์ (mDesign) เรียกสั้นๆ ว่า ยูนิตลิงค์ (mDesign)  ยูนิตลิงค์ เป็นประกันชีวิต ไม่ใช่เงินฝาก, ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน,ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย หากต้องการจำนวนเงินเอาประสูง ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วยและจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันอายุมากขึ้น ประกันชีวิตแบบเดิม (สามัญ) มีรูปแบบยังไง? ประกันชีวิตแบบเดิมทุนประกันคงที่ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นซื้อ ไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ หากต้องการเพิ่มทุนประกันต้องซื้อกรมธรรม์เล่มใหม่ ซึ่งไม่ตอบโจทย์กับลูกค้า ที่อยากเพิ่มวงเงินความคุ้มครองในอนาคตกรณีที่มีครอบครัว มีภาระหนี้สินมากขึ้น  ไม่สามารถขอชำระเบี้ยเพิ่มเพื่อเป็นเงินออมได้ ไม่สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ หากไม่จ่ายเบี้ยปีนั้นๆ กรมธรรม์ก็จะขาดความคุ้มครองและไม่สามารถถอนหรือขอเงินจากเบี้ยที่จ่ายไปคืนได้นอกจากการขอเวรคืน แต่มีข้อดีตรงที่ เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาและลูกค้าได้รับเงินคืนที่แน่นอนตามที่ตารางกรมธรรมระบุไว้ เปรียบเทียบแผนประกัน […]

ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL1)

หากคุณกำลังเบื่อประกันชีวิตแบบสามัญเดิมๆ ที่ได้ผลตอบแทนน้อยไม่ได้ดั่งใจ ไม่สามารถกำหนดความต้องเองได้และมีเงื่อนไขยุ่งยาก ลองดูแผนประกันใหม่ที่มีอิสระมากขึ้น ได้ทั้งความคุ้มครองชีวิต ได้ทั้งการลงทุน ที่มีผลตอบแทนมากกว่า ยืดหยุ่นกว่าและหยุดพักชำระเบี้ยได้กับ “เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1” หรือ UL1 ประกันชีวิตควบคู่การลงทุนคืออะไร ? ปกติแล้วการทำประกันชีวิตสามัญแบบตลอดชีพหรือออมทรัพย์ ลูกค้าจะเห็นตารางผลประโยชน์แน่นอนว่าจะได้เงินคืนปีละเท่าไหร่ มีเงินคืนแบบไหนบ้างทุกปีหรือทุก 2 ปี และเมื่อครบสัญญาจะไดเงินก้อนกี่บาท แต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่า เบี้ยประกันที่จ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แตกต่างกับประกันชีวิตควบคู่การลงทุนที่แจกแจงค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันและสัดส่วนของเงินที่นำไปลงทุน อีกทั้งลูกค้ายังได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงกว่า และได้ความคุ้มครองที่มากกว่าด้วย ประกันชีวิตแบบเดิม (สามัญ) มีรูปแบบยังไง? ทุนประกันคงที่ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ หากต้องการเพิ่มทุนประกันต้องซื้อกรมธรรม์เล่มใหม่ เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ไม่สามารถขอชำระเบี้ยเพิ่มเพื่อเป็นเงินออมได้ ลูกค้าไม่สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ หากไม่จ่ายเบี้ยปีนั้นๆ กรมธรรม์ก็จะขาดความคุ้มครองและไม่สามารถถอนหรือขอเงินจากเบี้ยที่จ่ายไปคืนได้นอกจากการขอเวรคืน ลูกค้าได้รับเงินคืนที่แน่นอนตามที่ตารางกรมธรรมระบุไว้ ประกันชีวิตควบการลงทุน เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ต่างจากประกันสามัญแบบเดิมยังไง เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 แบ่งเงินเป็น 2 ส่วนคือ เงินส่วนประกันชีวิตและส่วนเงินลงทุน โดยแจงให้ให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันที่จ่ายไป เช่น ค่าดำเนินการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ […]

เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1

จุดเด่น ประกันชีวิตควบคู่การลงทุนคืออะไร คลิ๊ก? คุ้มครองชีวิตและได้ผลตอบแทนสูงกว่า เบี้ยที่จ่ายลดหย่อนภาษีได้ ถอนเงินบางส่วนได้ หยุดชำระเบี้ยได้ เพิ่มเบี้ยประกันเงินออมได้หรีอปรับเปลี่ยนความุค้มครองได้ แจกแจงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และผลตอบแทน แผนสุขใจรับวัยเกษียณ แผนอุ่นใจหลักประกัน

เมืองไทยยูแอล 1 สินทวีคูณ

จุดเด่น ประกันชีวิตควบคู่การลงทุนคืออะไร คลิ๊ก? ชำระเบี้ยครั้งเดียวคุ้มครอง 10 ปี ลงทุนที่หลากหลายทั้ง ตราสารหนี้ เงินฝาก หุ้น การันตีผลตอบแทน 105% ของเงินลงทุน มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เบี้ยที่จ่ายลดหย่อนภาษีได้ ดูผลการดำเนินการ