ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน อิสระใหม่ของความคุ้มครองและการลงทุน

หากคุณกำลังเบื่อประกันชีวิตแบบสามัญเดิมๆ ที่ได้ผลตอบแทนน้อยไม่ได้ดั่งใจ ไม่สามารถกำหนดความต้องเองได้และมีเงื่อนไขยุ่งยาก ลองดูแผนประกันใหม่ที่มีอิสระมากขึ้น ได้ทั้งความคุ้มครองชีวิต ได้ทั้งการลงทุน ที่มีผลตอบแทนมากกว่า ยืดหยุ่นกว่าและหยุดพักชำระเบี้ยได้กับ “เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1” ประกันชีวิตควบคู่การลงทุนคืออะไร ? ปกติแล้วการทำประกันชีวิตสามัญแบบตลอดชีพหรือออมทรัพย์ ลูกค้าจะเห็นตารางผลประโยชน์แน่นอนว่าจะได้เงินคืนปีละเท่าไหร่ มีเงินคืนแบบไหนบ้างทุกปีหรือทุก 2 ปี และเมื่อครบสัญญาจะไดเงินก้อนกี่บาท แต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่า เบี้ยประกันที่จ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แตกต่างกับประกันชีวิตควบคู่การลงทุนที่แจกแจงค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันและสัดส่วนของเงินที่นำไปลงทุน อีกทั้งลูกค้ายังได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงกว่า และได้ความคุ้มครองที่มากกว่าด้วย ประกันชีวิตแบบเดิม (สามัญ) มีรูปแบบยังไง? ทุนประกันคงที่ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ หากต้องการเพิ่มทุนประกันต้องซื้อกรมธรรม์เล่มใหม่ เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ไม่สามารถขอชำระเบี้ยเพิ่มเพื่อเป็นเงินออมได้ ลูกค้าไม่สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ หากไม่จ่ายเบี้ยปีนั้นๆ กรมธรรม์ก็จะขาดความคุ้มครองและไม่สามารถถอนหรือขอเงินจากเบี้ยที่จ่ายไปคืนได้นอกจากการขอเวรคืน ลูกค้าได้รับเงินคืนที่แน่นอนตามที่ตารางกรมธรรมระบุไว้ ประกันชีวิตควบการลงทุน เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ต่างจากประกันสามัญแบบเดิมยังไง เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 แบ่งเงินเป็น 2 ส่วนคือ เงินส่วนประกันชีวิตและส่วนเงินลงทุน โดยแจงให้ให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันที่จ่ายไป เช่น ค่าดำเนินการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ ลูกค้าสามารถเลือกทุนประกันได้ตามต้องการในอัตราเบี้ยคงที่เท่าเดิมทุกปีหรือปรับเพิ่มทุนประกันได้ตามต้องการและสามารถเพิ่มเงินออมระหว่างปีได้โดยไม่ต้องเปิดกรมธรรม์เล่มใหม่ ลูกค้าหยุดพักชำระเบี้ยบางปีได้แต่ยังมีความคุ้มครองปกติหรือถอนเงินบางส่วนจากเงินลงทุนมาใช้ได้โดยยังได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิม […]

เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1

จุดเด่น ประกันชีวิตควบคู่การลงทุนคืออะไร คลิ๊ก? คุ้มครองชีวิตและได้ผลตอบแทนสูงกว่า เบี้ยที่จ่ายลดหย่อนภาษีได้ ถอนเงินบางส่วนได้ หยุดชำระเบี้ยได้ เพิ่มเบี้ยประกันเงินออมได้หรีอปรับเปลี่ยนความุค้มครองได้ แจกแจงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และผลตอบแทน แผนสุขใจรับวัยเกษียณ แผนอุ่นใจหลักประกัน

เมืองไทยยูแอล 1 สินทวีคูณ

จุดเด่น ประกันชีวิตควบคู่การลงทุนคืออะไร คลิ๊ก? ชำระเบี้ยครั้งเดียวคุ้มครอง 10 ปี ลงทุนที่หลากหลายทั้ง ตราสารหนี้ เงินฝาก หุ้น การันตีผลตอบแทน 105% ของเงินลงทุน มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เบี้ยที่จ่ายลดหย่อนภาษีได้ ดูผลการดำเนินการ